Kondiční trénink

Hlavním cílem kondičního tréninku je optimalizovat úroveň kondičních motorických schopností vzhledem k specifickým požadavkům sportovního výkonu a přípravy na jeho podávání. Současně preventivně působit proti vzniku funkčních poruch a poškozování organizmu v důsledku tréninkového a soutěžního zatěžování.

Kondiční trénink komplexně působí na všechny pohybové schopnosti pomocí mnoha různých cvičení a jeho cílem je dosáhnout všestranného pohybového rozvoje. Ve větší míře zasahuje různé fyziologické funkce lidského těla, dotýká se ovšem i procesů psychických.

Cvičení je spojením více cviků bez přestávky, avšak na různé svalové skupiny, pokud možno co nejvíc od sebe vzdálené (co největší zrychlení krevního oběhu). Cvičí se v 8 – 12 okruzích za sebou nebo s krátkou přestávkou (záleží na počtu účastníků a vedení tréninku).

Poznámka: Sportovní oblečení, obuv, ručník a pití s sebou.