Myšáček

Dítě nové hudební podněty a hra na rytmické nástroje rozvíjí, podporují jeho tvořivost, rozvíjí hrubou i jemnou motoriku dítěte, jeho sociální dovednosti, základní fungování v kolektivu, kreativitu. Záměrně obohacujeme slovní zásobu dětí a díky rytmizaci rozvíjíme správné vnímání slabik jednotlivých slov. Především se jedná o kvalitně trávený čas dětí s rodiče plný hudby a radosti.

Pro děti od 6 měsíců do 6 let
Nábor se koná vždy v září
S sebou: Obleční a boty do tělocvičny, pití.